عضو کميسيون اقتصادي مجلس: براي اجراي خصوصي سازي به مديران کارآمد نياز است
عضو کميسيون اقتصادي مجلس: براي اجراي خصوصي سازي به مديران کارآمد نياز است

عضو کميسيون اقتصادي مجلس: براي اجراي خصوصي سازي به مديران کارآمد نياز است  به گزارش خبرگزاري موج، ناصر موسوي لارگاني نماینده شهرستان فلاورجان افزود: واگذاري بخشي از سرمايه اقتصادي کشور به بخش خصوصي منجر به رونق توليد داخلي و حمايت از نيروي کار است و بخش خصوصي هم بايد دلسوزانه براي رسيدن به اهداف قانون […]

عضو کميسيون اقتصادي مجلس: براي اجراي خصوصي سازي به مديران کارآمد نياز است 

به گزارش خبرگزاري موج، ناصر موسوي لارگاني نماینده شهرستان فلاورجان افزود: واگذاري بخشي از سرمايه اقتصادي کشور به بخش خصوصي منجر به رونق توليد داخلي و حمايت از نيروي کار است و بخش خصوصي هم بايد دلسوزانه براي رسيدن به اهداف قانون اصل ۴۴ اقدام نمايد.
وي اظهار داشت: يکي از اصول مهم قانون اساسي کشور اصل ۴۴ قانون اساسي است و براي اين‌که کشورمان را زنده و پويا نگه‌داريم، بايد حجم دولت را کاهش داده و دولت را کوچک و کارها را به خود مردم واگذار کنيم.
نماينده مردم فلاورجان تصريح کرد: نکته‌اي که دراين‌بين بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که واگذاري‌ها و بعضاً حيف‌وميل‌هايي در آن صورت گرفته است که اين موارد براي ملت قابل‌پذيرش نيست.
موسوي لارگاني با انتقاد از روند اجراي خصوصي‌سازي در کشور تصريح کرد: چيزهايي که دولت به بخش خصوصي داده بعضاً به يک‌دهم قيمت هم واگذار نشده است و نکته‌اي که هست اين است که کساني که امروز به‌عنوان بخش خصوصي کارخانه‌ها را گرفتند در حال زنده کردن بحث ارباب‌ورعيتي هستند. از مترقي‌ترين قوانين ما اجراي قانون اصل ۴۴ است. البته در اجراي اين قانون رضايت کامل را به دست نياورديم نيازمند پي گيري‌هاي لازم در اين زمينه است اما اختصاص دادن سرمايه به اين بخش باعث رونق توليد و کاهش وابستگي به ساير کشورها مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: بنابراين بايد برخي از شرکت‌هاي بزرگ که هنوز در اختيار دولت است به بخش خصوصي واگذار شوند تا موفقيت‌هاي بيشتري را در راستاي هدفمند کردن اين قانون کسب کرد اگر سرمايه‌گذاري لازم صورت گيرد و بخشي از اقتصاد مملکت در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد فرمايش مقام معظم رهبري را هم طبق ابلاغيه به مرحله اجرا رسانده‌ايم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: هدف ما در واگذاري بخش‌هاي دولتي به خصوصي، حمايت از توليد داخل و حمايت از نيروي کار است اما برخي واگذاري‌ها در راستاي تعديل نيرو صورت گرفته است که منجر به بيکاري و از دست دادن سرمايه‌هاي لازم در اين بخش مي‌شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: واگذاري برخي شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي به خصوصي امکان‌پذير نيست و بايد در اختيار دولت باشد.