کد خبر : 10761
تاریخ انتشار : دوشنبه 16 آذر 1394 - 22:00

مدیرعامل آبفا استان اصفهان : اجرای پروژه های آبفا در ۴۳ شهر استان اصفهان از طریق تبصره ۳ ماده واحده

مدیرعامل آبفا استان اصفهان اعلام کرد : اجرای پروژه های آبفا در ۴۳ شهر استان اصفهان از طریق تبصره ۳ ماده واحده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به استفاده از منابع مالی تبصره ۳ ماده واحده در اجرای پروژه ها گفت : از سال ۷۶ تاکنون برای توسعه و ارتقای زیرساختهای توزیع آب و خدمات جمع آوری شبکه فاضلاب در ۴۳ شهر استان از منابع مالی تبصره ۳ ماده واحده استفاده شده است .
مهندس هاشم امینی افزود : با همکاری شورای اسلامی شهرها مصوبه اخذ هزینه آماده سازی خدمات آبفا استان اصفهان از مشترکین دریافت می شود به طوریکه در سالهای اخیر با مشارکت مردمی روند اجرای برخی از پروژه های آبفا بسیار چشم گیر بوده درحالیکه اگر قرار بود این پروژه ها از طریق منابع مالی دولتی عملیاتی شود به دلیل تنگناها سیر پیشرفت فیزیکی پروژه ها با کندی صورت می گرفت .
وی به اجرای پروژه های آبفا در شهر اصفهان از سال ۹۰ تا ۹۳ پرداخت و خاطرنشان ساخت : در سال ۹۰ ، ۴۹ کیلومتر اجرای شبکه آب و ۴۸ کیلومتر اجرای شبکه فاضلاب با هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال ، در سال ۹۱ ، ۴۰ کیلومتر اجرای شبکه آب و ۲۸ کیلومتر اجرای شبکه فاضلاب با هزینه ای بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال ، در سال ۹۲ ، ۳۴ کیلومتر اجرای شبکه آب و ۲۰ کیلومتر شبکه فاضلاب با هزینه ای بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال و اجرای خط انتقال آب خیابان شهید فهمیده با هزینه ای بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق منابع مالی تبصره ۳ ماده واحده در شهر اصفهان عملیاتی گردید .
مهندس امینی با بیان اینکه در سال ۸۸ و ۸۹ پروژه جابجایی خطوط آبفا در محدوده میدان امام علی با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از طریق تبصره ۳ ماده واحده عملیاتی شد اعلام کرد : طی سالهای ۸۸ تا ۸۹ اجرای خط انتقال فاضلاب خیابان بلال ، اصلاح قسمتی از خط انتقال فاضلاب خیابان نظر ، اصلاح شبکه فاضلاب به صورت متفرقه در نقاط مختلف شهر و بازسازی تصفیه خانه های فاضلاب (شمال ، جنوب و شرق) با هزینه ای بالغ بر ۷۳ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت .
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آبفا استان اصفهان به اجرای پروژه های شاخص با استفاده از درآمد حاصله از تبصره ۳ بیان داشت : علاوه بر اجرای پروژه های متعدد و قابل توجه در شهر اصفهان می توان به اجرای پروژه هایی همچون شبکه فاضلاب شهرهای نجف آباد ، شهر تیران ، درچه ، هرند ، عسگران ، رضوانشهر ، ایمانشهر ، قهدریجان و گلپایگان در سطح استان اصفهان اشاره کرد .
مهندس هاشم امینی اعلام کرد : کل درآمد سرمایه ای حاصل از محل تبصره ۳ صرفاً در اجرای تأسیسات آب و فاضلاب شهری هزینه شده و به هیچ وجه صرف هزینه های جاری شرکت نگردیده است .
مهندس امینی افزود : در حال حاضر ۴۳ شهر در استان اعم از اصفهان ، شاهین شهر ، دولت آباد ، داران ، دهاقان ، گلدشت ، علویجه ، خمینی شهر ، درچه ، برف انبار ، مبارکه ، نائین ، فریدونشهر ، نجف آباد ، باغبهادران ، سده لنجان ، افوس ، شهرضا ، چرمهین ، سمیرم ، تیران ، کهریزسنگ ، زرین شهر ، چمگردان ، اردستان ، دستگرد ، گلپایگان ، بادرود، خالد آباد ، هرند ، خورزوق ، سین ، زاینده رود ، ورنامخواست، حبیب آباد ، ایمانشهر ، قهدریجان ، گلشن ، دهق ، کوشک ، رضوانشهر ، عسگران و گز دارای مصوبه شورای اسلامی شهر پیرامون اجرای تبصره ۳ ماده واحده هستند .

مدیرعامل آبفا استان اصDSCN0681فهان اعلام کرد : اجرای پروژه های آبفا در ۴۳ شهر استان اصفهان از طریق تبصره ۳ ماده واحده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به استفاده از منابع مالی تبصره ۳ ماده واحده در اجرای پروژه ها گفت : از سال ۷۶ تاکنون برای توسعه و ارتقای زیرساختهای توزیع آب و خدمات جمع آوری شبکه فاضلاب در ۴۳ شهر استان از منابع مالی تبصره ۳ ماده واحده استفاده شده است .
مهندس هاشم امینی افزود : با همکاری شورای اسلامی شهرها مصوبه اخذ هزینه آماده سازی خدمات آبفا استان اصفهان از مشترکین دریافت می شود به طوریکه در سالهای اخیر با مشارکت مردمی روند اجرای برخی از پروژه های آبفا بسیار چشم گیر بوده درحالیکه اگر قرار بود این پروژه ها از طریق منابع مالی دولتی عملیاتی شود به دلیل تنگناها سیر پیشرفت فیزیکی پروژه ها با کندی صورت می گرفت .
وی به اجرای پروژه های آبفا در شهر اصفهان از سال ۹۰ تا ۹۳ پرداخت و خاطرنشان ساخت : در سال ۹۰ ، ۴۹ کیلومتر اجرای شبکه آب و ۴۸ کیلومتر اجرای شبکه فاضلاب با هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال ، در سال ۹۱ ، ۴۰ کیلومتر اجرای شبکه آب و ۲۸ کیلومتر اجرای شبکه فاضلاب با هزینه ای بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال ، در سال ۹۲ ، ۳۴ کیلومتر اجرای شبکه آب و ۲۰ کیلومتر شبکه فاضلاب با هزینه ای بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال و اجرای خط انتقال آب خیابان شهید فهمیده با هزینه ای بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال از طریق منابع مالی تبصره ۳ ماده واحده در شهر اصفهان عملیاتی گردید .
مهندس امینی با بیان اینکه در سال ۸۸ و ۸۹ پروژه جابجایی خطوط آبفا در محدوده میدان امام علی با هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال از طریق تبصره ۳ ماده واحده عملیاتی شد اعلام کرد : طی سالهای ۸۸ تا ۸۹ اجرای خط انتقال فاضلاب خیابان بلال ، اصلاح قسمتی از خط انتقال فاضلاب خیابان نظر ، اصلاح شبکه فاضلاب به صورت متفرقه در نقاط مختلف شهر و بازسازی تصفیه خانه های فاضلاب (شمال ، جنوب و شرق) با هزینه ای بالغ بر ۷۳ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت .
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آبفا استان اصفهان به اجرای پروژه های شاخص با استفاده از درآمد حاصله از تبصره ۳ بیان داشت : علاوه بر اجرای پروژه های متعدد و قابل توجه در شهر اصفهان می توان به اجرای پروژه هایی همچون شبکه فاضلاب شهرهای نجف آباد ، شهر تیران ، درچه ، هرند ، عسگران ، رضوانشهر ، ایمانشهر ، قهدریجان و گلپایگان در سطح استان اصفهان اشاره کرد .
مهندس هاشم امینی اعلام کرد : کل درآمد سرمایه ای حاصل از محل تبصره ۳ صرفاً در اجرای تأسیسات آب و فاضلاب شهری هزینه شده و به هیچ وجه صرف هزینه های جاری شرکت نگردیده است .
مهندس امینی افزود : در حال حاضر ۴۳ شهر در استان اعم از اصفهان ، شاهین شهر ، دولت آباد ، داران ، دهاقان ، گلدشت ، علویجه ، خمینی شهر ، درچه ، برف انبار ، مبارکه ، نائین ، فریدونشهر ، نجف آباد ، باغبهادران ، سده لنجان ، افوس ، شهرضا ، چرمهین ، سمیرم ، تیران ، کهریزسنگ ، زرین شهر ، چمگردان ، اردستان ، دستگرد ، گلپایگان ، بادرود، خالد آباد ، هرند ، خورزوق ، سین ، زاینده رود ، ورنامخواست، حبیب آباد ، ایمانشهر ، قهدریجان ، گلشن ، دهق ، کوشک ، رضوانشهر ، عسگران و گز دارای مصوبه شورای اسلامی شهر پیرامون اجرای تبصره ۳ ماده واحده هستند .

منبع:
روابط عمومی آبفا استان اصفهان

.

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc