با حضور کارشناسان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان وضعیت خانه های عالم شهرستان فلاورجان مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، آقایان شریفی و امینی از بخش معاونت اداری مالی و دفتر فنی اداره کل تبلیغات اسلامی به منظور بررسی وضعیت خانه های عالم فلاورجان به این […]

با حضور کارشناسان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان وضعیت خانه های عالم شهرستان فلاورجان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، آقایان شریفی و امینی از بخش معاونت اداری مالی و دفتر فنی اداره کل تبلیغات اسلامی به منظور بررسی وضعیت خانه های عالم فلاورجان به این شهرستان سفر کردند.1601876
ایشان در این سفر از روند پیشرفت و توسعه ۶ خانه عالم روستایی بازدید به عمل آوردند.