فرماندار فلاورجان ، مدیر آموزش و پرورش فلاورجان   ، روز سه شنبه  از روند احداث و تکمیل مدرسه مدرسه ى دكتر قفقازى بازدید کردند. روز سه شنبه  مورخ ۹۵/۰۶/۰۹ مدير آموزش و پرورش شهرستان از ساختمانهاى مدارس در حال تكميل و آماده ي افتتاح مهرماه سال تحصيلى جديد  بازديد نمود . وى در اين بازديد […]

فرماندار فلاورجان ، مدیر آموزش و پرورش فلاورجان   ، روز سه شنبه  از روند احداث و تکمیل مدرسه مدرسه ى دكتر قفقازى بازدید کردند.
روز سه شنبه  مورخ ۹۵/۰۶/۰۹ مدير آموزش و پرورش شهرستان از ساختمانهاى مدارس در حال تكميل و آماده ي افتتاح مهرماه سال تحصيلى جديد  بازديد نمود .
وى در اين بازديد ضمن بررسي وضعيت موجود و گفتگو با مهندس و سركارگر ساختمانهاى مدارس ، نسبت به رفع مشكلات و موانع ، دستورات لازم را جهت اقدام صادر نمود . دكتر كمالى در بازديد از مدرسه ى دكتر قفقازى كه در معيت مهندس هدايت فرماندارشهرستان انجام گرفت ، گفت : همكارى و هميارى همه ى ارگانهاى دولتى و استفاده ازظرفيتها و پتانسيل خيرين مى تواند تا حد زيادي مشكلات ساختمان هاى مدارس قديمى و فرسوده آموزش و پرورش را حل نمايد .

در اين بازديد جهت حل مشكل توقف ساخت مدرسه ى زهره بنيانيان شهرستان فلاورجان  و ادامه ي روند ساخت و تكميل اين مدرسه تا اول مهرماه امسال ، به صورت تلفني با مهندس سجاد رئيس اداره نوسازي مدارس استان اصفهان تبادل نظر گرديد كه مهندس سجاد در اين خصوص قول مساعد داد.