رزمایش «الی بیت‌المقدس» همزمان با 13 استان در سراسر کشور و با شرکت 75 گردان واکنش سریع بیت‌المقدس و 9 گردان کوثر خواهران در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 13 و 14 آبان در 17 منطقه از استان اصفهان برگزار شد. رزمایش «الی بیت‌المقدس» نیز در فلاورجان با حضور 6 گردان بیت المقدس و یک گردان […]

رزمایش «الی بیت‌المقدس» همزمان با 13 استان در سراسر کشور و با شرکت 75 گردان واکنش سریع بیت‌المقدس و 9 گردان کوثر خواهران در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 13 و 14 آبان در 17 منطقه از استان اصفهان برگزار شد.
رزمایش «الی بیت‌المقدس» نیز در فلاورجان با حضور 6 گردان بیت المقدس و یک گردان کوثر  خواهران برگزار شد