همایش  اجرای بزرگ سرود همگانی « به اعتیاد نه بگو » ، توسط قریب به ۳۰۰۰ دانش آموز مدارس  بخش پیربکران شهرستان فلاورجان ، در راستای اجرای طرح کشوری کرامت در در زمین چمن  کرافشان اجرا گردید. در راستای اجرای طرح کرامت  اداره آموزش وپرورش منطقه پیربکران شهرستان فلاورجان  برگزاری سرود همگانی به اعتیاد نه […]

همایش  اجرای بزرگ سرود همگانی « به اعتیاد نه بگو » ، توسط قریب به ۳۰۰۰ دانش آموز مدارس  بخش پیربکران شهرستان فلاورجان ، در راستای اجرای طرح کشوری کرامت در در زمین چمن  کرافشان اجرا گردید.
در راستای اجرای طرح کرامت  اداره آموزش وپرورش منطقه پیربکران شهرستان فلاورجان  برگزاری سرود همگانی به اعتیاد نه بگو، با حضور مسئولین شهرستان فلاورجان و بخش پیربکران و با اجرای 3000 نفر از دانش آموزان مدارس سه دوره تحصیلی پیربکران  برگزار شد.
هدف از برگزاری این سرود همگانی ارتقای توانایی نوجوان و جوان در قدرت نه گفتن به اعتیاد و همچنین توانایی تصمیم گیری در مقابل رویارویی با آسیب های اجتماعی است.

طرح کشوری کرامت در راستای مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی به صورت پایلوت ،در شهرستان فلاورجان ، همزمان با ملایر استان همدان ، در حال برگزاریست .