واژگونی تریلی در اتوبان ذوب آهن اصفهان در محدوده ی فلاورجان باعث بسته شدن جاده شد تصادف  و واژگونی تریلی  در اتوبان ذوب آهن  روبروی  شهر گارماسه موجب بسته شدن اتوبان ذوب آهن در محدوده شهرستان فلاورجان  شد   تصویر

واژگونی تریلی در اتوبان ذوب آهن اصفهان در محدوده ی فلاورجان باعث بسته شدن جاده شد
تصادف  و واژگونی تریلی  در اتوبان ذوب آهن  روبروی  شهر گارماسه موجب بسته شدن اتوبان ذوب آهن در محدوده شهرستان فلاورجان  شد
 
تصویر