ابراز همدردی کودکان فلاورجانی، با جانباختگان  کشتی سانچی
ابراز همدردی کودکان فلاورجانی، با جانباختگان  کشتی سانچی

دانش آموزان دبستان غیرانتفاعی چکامه ۲  فلاورجان با ترسیم احساساتشان به صورت نقاشی برروی کاغذ یاد و خاطره ۳۲جانباخته کشتی سانچی را گرامی داشتند.

دانش آموزان دبستان غیرانتفاعی چکامه ۲  فلاورجان با ترسیم احساساتشان به صورت نقاشی برروی کاغذ یاد و خاطره ۳۲جانباخته کشتی سانچی را گرامی داشتند.