بارش نخستین برف زمستانی در فلاورجان بعد از پاییزی خشک
بارش نخستین برف زمستانی در فلاورجان بعد از پاییزی خشک

در حالي كه شهرستان فلاورجان امسال يكي از خشك‌ترين و كم باران‌ترين پاييزهاي خود را گذراند، در آخرین شب از دی ماه از فصل زمستان، برف  سرانجام مهمان فلاورجان شد. به گزارش نیوز فلاورجان شهرستان فلاورجان  نخستین برف زمستانی خود را در سال جاری تجربه کرد و  سبب خوشحالی مردم و کشاورزان شهرستان شده است. […]

در حالي كه شهرستان فلاورجان امسال يكي از خشك‌ترين و كم باران‌ترين پاييزهاي خود را گذراند، در آخرین شب از دی ماه از فصل زمستان، برف  سرانجام مهمان فلاورجان شد.
به گزارش نیوز فلاورجان شهرستان فلاورجان  نخستین برف زمستانی خود را در سال جاری تجربه کرد و  سبب خوشحالی مردم و کشاورزان شهرستان شده است.


 
پارک شهروند پیربکران
عکس  غفاری