جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان در ایمانشهر برگزار شد
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان در ایمانشهر برگزار شد

دهمین جلسه ی شورای آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان با حضور معاون فرماندار ، مدیر و تعدادی از کارشناسان آموزش و پرورش شهردار فلاورجان شهردار و شورای شهر ایمانشهر ، رئیس شبکه بهداشت ، شورای شهر ابریشم ، نمایندگان مدیران و اولیا در دفتر شورای شهر ایمانشهر برگزار گردید. ابتدای جلسه مصوبات جلسه ی قبل […]

دهمین جلسه ی شورای آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان با حضور معاون فرماندار ، مدیر و تعدادی از کارشناسان آموزش و پرورش شهردار فلاورجان شهردار و شورای شهر ایمانشهر ، رئیس شبکه بهداشت ، شورای شهر ابریشم ، نمایندگان مدیران و اولیا در دفتر شورای شهر ایمانشهر برگزار گردید.

ابتدای جلسه مصوبات جلسه ی قبل مطرح و اجرای آن مورد پیگیری قرار گرفت . در ادامه مدیر آموزش و پرورش ضمن تقدیر و تشکر از حضور اعضای حاضر در جلسه ، در خصوص مشکلات تعدادی از مدارس شهرستان ، مطالبی بیان نمود و پیشنهادات و راهکارهایی ارائه داد که بررسی  و مورد تایید قرار گرفت .
در این جلسه در خصوص اسکان مسافران نوروزی وهمکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط نکاتی مطرح گردید. همچنین پیرامون نحوه کمک رسانی و مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت شهرستان ، در آستانه سال نو صحبت شد و  پس از تبادل نظر و رای کلیه ی اعضا قرار شد نحوه کمک رسانی با هماهنگی اداره آموزش و پرورش زیر نظر مدیران مدارس انجام گیرد. همچنین مشکلات مدارس ایمانشهر (اشترجان و مینادشت ) مطرح و در خصوص حل آن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .