جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان فلاورجان با موضوع بحران آب و مصرف بهینه  ۱۹ اردیبهشت با حضور اعضاء  در سالن اجتماعات فرمانداری فلاورجان برگزار شد. در این جلسه که با حضور بخشداران سه بخش  و اعضای شورای بحران برگزار شد  مطابق دستور استاندار محترم اصفهان ،مقرر شد کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در تمامی ادارات […]

جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان فلاورجان با موضوع بحران آب و مصرف بهینه  ۱۹ اردیبهشت با حضور اعضاء  در سالن اجتماعات فرمانداری فلاورجان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور بخشداران سه بخش  و اعضای شورای بحران برگزار شد  مطابق دستور استاندار محترم اصفهان ،مقرر شد کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در تمامی ادارات شهرستان  انجام گردد.و در امر  ترویج مصرف بهینه  و توصیه های  درست مصرف کردن  آب به کارمندان و ارباب رجوع انجام گیرد.
همچنین مقرر شد ادارات  از دستگاه های کاهنده  مصرف آب استفاده نمایند .
بر اساس  دستور فرماندار شهرستان فلاورجان مقرر گردید شورای فرهنگی بحران آب  در همه ادارات تشکیل گردد و آموزش  عمومی برای جدی گرفتن بحران آب  از طریق  ادارات  مخصوصا  مرکز ستاد بحران شهرستان اداره آب شهری و آب روستایی ،منابع آب و جهاد کشاورزی به عموم مردم شهرستان  داده شود