کد خبر : 34568
تاریخ انتشار : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۹
فلاورجان دیارشهدای خط شکن:

شهرستان شهدای خط شکن؛

اسامی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر

اسامی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر
یکی از عملیات‌های دیگری که شهرستان فلاورجان در آن خوش درخشیدند و شهدای زیادی را تقدیم نمودند، عملیات بیت المقدس بود که به فتح خرمشهر منجر گردید.؛

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ”

یکی از عملیات‌های دیگری که رزمندگان خط شکن شهرستان فلاورجان در آن خوش درخشیدند و شهدای زیادی را تقدیم نمودند، عملیات بیت المقدس بود که به فتح خرمشهر منجر گردید.

اسامی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر به شرح ذیل است:

سردار شهید سعید الله عسگری هویه             …………… شهادت: دوم خرداد ۱۳۶۱….
شهید حسن احمدی کافشانی                          ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمود وکیلی             ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مرتضی اکبری  یزدآبادی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید علی اکبری قهدریجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید اکبر رجبی دشتچی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدعلی باقری یزدابادی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید فتح الله رفیع زاده   قهدریجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رضاقلی رئیسی خیرآبادی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حمزه عطایی مقدم   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حسین رهنما فلاورجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید قدمعلی محمدی حسین آبادی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید نوروزعلی کریمی هویه   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مهدی کمالی شرودانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید آیت الله کیانی اجگردی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رضاقلی کرمی اردالی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید اصغر قدیری  قهدریجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدعلی قاسمی قهدریجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
عباس علی عابدی درچه عابدی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید نعمت الله عابدی درچه عابدی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رمضان علی عسگری ولاشانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمد علی سلیمانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رحمت الله شفیعی سودرجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مرتضی شیخی زازرانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حیدری توکلی گارماسه         ……………شهادت :۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید عبدالله نقی زاده قهدریجانی   ……………شهادت :۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمود سقایی ز فره   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید علیرضا محمدی   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمد مرادی قهدریجانی   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید  یدالله رضائی نژاد   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حسین اکبری یزدآبادی   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید قربانعلی حشمت قهدریجانی   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حیدر درویشی قهدریجانی   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مصطفی هاشمی افجدی    ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مرتضی باقری   ……………شهادت :۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید خیرالله باقری   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید اصغر یزدانی گارماسه    ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
 شهید عباس احمدی کافاشانی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید عبدالرحیم احمدی کافشانی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید سیف الله زارع لارگانی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مصطفی علی جانی احمدآبادی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدعلی شیخی زازرانی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مرتضی فتحی حسین آبادی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رمضان علی فتحی حسین آبادی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید کاظم طاهرزاده اصفهانی   ……………شهادت :۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید عباس اسماعیلی سودرجانی   ……………شهادت :۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید اکبر وکیلی   ……………شهادت :۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید عباسعلی هدایت کلیشادی   ……………شهادت :۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مهدی لطفی اجگردی   ……………شهادت :۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رضا علی کریمی شرودانی   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رمضانعلی حاتمی کلیشادی   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حسین کیانی اشترجانی   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید علی اکبر هدایت   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید یدالله مقدم    ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید منصور مورد دوان   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید علی  اکبری   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید صفرعلی اکبری قهدریجانی   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدرضا شیرزادی گارماسه   ……………شهادت :۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
 شهید محسن توکلی دارگانی   ……………شهادت :۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رمضان بکرانی بالانی   ……………شهادت :۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمد مسیح جولرستانی   ……………شهادت :۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رحمت الله فتحی کلیسانی   ……………شهادت :۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدتقی صابری سهروفیروزانی   ……………شهادت :۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدرضا فانی قهدریجانی   ……………شهادت :۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمد حسینی باغکومه   ……………شهادت :۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رحمت الله دهقانی حبیب آبادی   ……………شهادت :۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رجبعلی جعفری یزدآبادی   ……………شهادت :۰۱ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید شعبانعلی رحمانی   ……………شهادت :۰۲ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید محمود قربانی درچه عابدی   ……………شهادت :۳ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید نبی الله موذنی قهدریجانی   ……………شهادت :۱۰ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید محمد ضیایی   ……………شهادت :۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید عباسعلی صفری حسن آبادی   ……………شهادت :۱۵ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید علی رحمانی لارگیجی   ……………شهادت :۱۸ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدرضا قربانی شرودانی   ……………شهادت :۲۰ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید عبدالله قنبری جولر ستانی   ……………شهادت :۲۱ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید منصور شفیع زاده قهدریجانی   ……………شهادت :۳ تیر ماه ۱۳۶۱….
شهید حسینعلی زارع پور جلال آبادی   ……………شهادت :۱۵ تیر ماه ۱۳۶۱….
شهید امیرحسین بکرانی بالانی   ……………شهادت :۷  مردادماه ۱۳۶۱….
شهید غلامرضا دهقانی سودرجانی   ……………شهادت :۷  مردادماه ۱۳۶۱….

 

برچسب ها :

ناموجود
QR: اسامی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code

آخرین اخبار

 • برنامه یک شهر ضیافت با حضور خیرین شهرستان فلاورجان
  برنامه یک شهر ضیافت ویژه برنامه ای جهت گلریزان برای آزادی زندانیان غیر عمد استان اصفهان است که در ماه مبارک رمضان به صورت زنده از شبکه اصفهان پخش می گردد.؛
 • نفرات برتر جشنواره تئاتر طنز پاتک معرفی شدند
  به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ” آیین اختتامیه نخستین جشنواره استانی تئاتر خیابانی طنز دفاع مقدس “پاتک “۲۱ اردیبهشت ماه ه در سالن شهدای هنرمند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فلاورجان با حضور گروه های راه یافته به جشنواره و مسئولان برگزارشد http://newsfalavarjan.ir/34253
 • قراری از جنس مهربانی + فیلم
  معلم حق التدریس ، اهل منطقه پیربکران بدون هیچ چشم داشتی با آموزش دختر معلول روستایی، باشکوه ترین جلوه را به نمایش گذاشت.
 • دیداراستاندار اصفهان با مردم زحمتکش شهرستان فلاورجان
  دیدار دکتر محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان با کشاورزان شریف و زحمتکش شهرستان فلاورجان در تاریخ 23 فروردین 1397 در مصلی نماز جمعه فلاورجان
 • گرامیداشت شهید آبروی محله سردار شهید فتح الله ابراهیمی
  گرامیداشت شهید آبروی محله ویژه سردار شهید فتح الله ابراهیمی با حضور مسئولین شهرستان شهدای خط شکن فلاورجان ، خانواده معظم شهدا، بسیجیان و اقشار مختلف مردم در حسینیه گلزار شهدای شهر ابریشم محله یزداباد برگزار شد. گفتنی است که شهر ابریشم ۸۹ شهید در کارنامه ی افتخارات خود دارد.
 • مراسم شهید آبروی محله سردار شهید نبی الله علی عسگریان
  سردار شهید نبی الله عسگریان فرمانده گردان جند الله در دفاع مقدس بود که در خرداد ماه ۱۳۶۳ براثر شکنجه های فراوان دموکرات و کموله در کردستان، دیوان دره روستای نرگسِله به فیض شهادت نایل آمد؛ مراسم شهید آبروی محله سردار در مسجد رضوان شهر زازران شهرستان فلاورجان برگزار گردید.
پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - نیوزفلاورجان