کد خبر : 34568
تاریخ انتشار : جمعه 4 خرداد 1397 - 14:09

شهرستان شهدای خط شکن

اسامی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر

اسامی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر
یکی از عملیات‌های دیگری که شهرستان فلاورجان در آن خوش درخشیدند و شهدای زیادی را تقدیم نمودند، عملیات بیت المقدس بود که به فتح خرمشهر منجر گردید.

یکی از عملیات‌های دیگری که رزمندگان خط شکن شهرستان فلاورجان در آن خوش درخشیدند و شهدای زیادی را تقدیم نمودند، عملیات بیت المقدس بود که به فتح خرمشهر منجر گردید.
اسامی شهدای خط شکن شهرستان فلاورجان در عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر به شرح ذیل است:

سردار شهید سعید الله عسگری هویه             …………… شهادت: دوم خرداد ۱۳۶۱….
شهید حسن احمدی کافشانی                          ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمود وکیلی             ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مرتضی اکبری  یزدآبادی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید علی اکبری قهدریجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید اکبر رجبی دشتچی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدعلی باقری یزدابادی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید فتح الله رفیع زاده   قهدریجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رضاقلی رئیسی خیرآبادی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حمزه عطایی مقدم   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حسین رهنما فلاورجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید قدمعلی محمدی حسین آبادی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید نوروزعلی کریمی هویه   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مهدی کمالی شرودانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید آیت الله کیانی اجگردی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رضاقلی کرمی اردالی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید اصغر قدیری  قهدریجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدعلی قاسمی قهدریجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
عباس علی عابدی درچه عابدی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید نعمت الله عابدی درچه عابدی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رمضان علی عسگری ولاشانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمد علی سلیمانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رحمت الله شفیعی سودرجانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مرتضی شیخی زازرانی   ……………شهادت :دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حیدری توکلی گارماسه         ……………شهادت :۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید عبدالله نقی زاده قهدریجانی   ……………شهادت :۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمود سقایی ز فره   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید علیرضا محمدی   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمد مرادی قهدریجانی   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید  یدالله رضائی نژاد   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حسین اکبری یزدآبادی   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید قربانعلی حشمت قهدریجانی   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حیدر درویشی قهدریجانی   ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مصطفی هاشمی افجدی    ……………شهادت :۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مرتضی باقری   ……………شهادت :۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید خیرالله باقری   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید اصغر یزدانی گارماسه    ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
 شهید عباس احمدی کافاشانی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید عبدالرحیم احمدی کافشانی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید سیف الله زارع لارگانی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مصطفی علی جانی احمدآبادی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدعلی شیخی زازرانی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مرتضی فتحی حسین آبادی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رمضان علی فتحی حسین آبادی   ……………شهادت :۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید کاظم طاهرزاده اصفهانی   ……………شهادت :۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید عباس اسماعیلی سودرجانی   ……………شهادت :۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید اکبر وکیلی   ……………شهادت :۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید عباسعلی هدایت کلیشادی   ……………شهادت :۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید مهدی لطفی اجگردی   ……………شهادت :۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رضا علی کریمی شرودانی   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رمضانعلی حاتمی کلیشادی   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید حسین کیانی اشترجانی   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید علی اکبر هدایت   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید یدالله مقدم    ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید منصور مورد دوان   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید علی  اکبری   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید صفرعلی اکبری قهدریجانی   ……………شهادت :۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدرضا شیرزادی گارماسه   ……………شهادت :۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
 شهید محسن توکلی دارگانی   ……………شهادت :۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رمضان بکرانی بالانی   ……………شهادت :۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمد مسیح جولرستانی   ……………شهادت :۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رحمت الله فتحی کلیسانی   ……………شهادت :۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدتقی صابری سهروفیروزانی   ……………شهادت :۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدرضا فانی قهدریجانی   ……………شهادت :۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید محمد حسینی باغکومه   ……………شهادت :۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رحمت الله دهقانی حبیب آبادی   ……………شهادت :۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۶۱….
شهید رجبعلی جعفری یزدآبادی   ……………شهادت :۰۱ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید شعبانعلی رحمانی   ……………شهادت :۰۲ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید محمود قربانی درچه عابدی   ……………شهادت :۳ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید نبی الله موذنی قهدریجانی   ……………شهادت :۱۰ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید محمد ضیایی   ……………شهادت :۱۱ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید عباسعلی صفری حسن آبادی   ……………شهادت :۱۵ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید علی رحمانی لارگیجی   ……………شهادت :۱۸ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید محمدرضا قربانی شرودانی   ……………شهادت :۲۰ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید عبدالله قنبری جولر ستانی   ……………شهادت :۲۱ خرداد ماه ۱۳۶۱….
شهید منصور شفیع زاده قهدریجانی   ……………شهادت :۳ تیر ماه ۱۳۶۱….
شهید حسینعلی زارع پور جلال آبادی   ……………شهادت :۱۵ تیر ماه ۱۳۶۱….
شهید امیرحسین بکرانی بالانی   ……………شهادت :۷  مردادماه ۱۳۶۱….
شهید غلامرضا دهقانی سودرجانی   ……………شهادت :۷  مردادماه ۱۳۶۱….

 .

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

https://eitaa.com/joinchat/2296250375Cf7848d8bdc