دوستی، شهردار پیربکران استعفاکرد/ تاج میر سرپرست شهرداری شد
دوستی، شهردار پیربکران استعفاکرد/ تاج میر سرپرست شهرداری شد

مهدی دوستی ، شهردار پیربکران طی نامه‌ای استعفای خود را تقدیم شورای اسلامی شهر کرد خانم رضایی، عضو شورای شهر پیربکران، در گفت و گو با خبرنگارنیوزفلاورجان ضمن تایید این خبر گفت:  دوستی  بدلیل مشکلات شخصی ومطرح شده توسط شورای شهر قادر به ادامه همکاری نبود و به همین دلیل طی نامه ای استفعای خود را […]

مهدی دوستی ، شهردار پیربکران طی نامه‌ای استعفای خود را تقدیم شورای اسلامی شهر کرد
خانم رضایی، عضو شورای شهر پیربکران، در گفت و گو با خبرنگارنیوزفلاورجان ضمن تایید این خبر گفت:  دوستی  بدلیل مشکلات شخصی ومطرح شده توسط شورای شهر قادر به ادامه همکاری نبود و به همین دلیل طی نامه ای استفعای خود را درتاریخ ۹۷/۳/۶تقدیم شورای شهر کرد که با حداکثر آرای  اعضای شورای شهر قبول شد.
 رضایی  درپایان افزود :شورای شهرپیربکران بعداز قبول استعفای شهردار  رسول تاج میرمعاونت شهرداری رابه عنوان سرپرست تا انتخاب  شهردار جدید معرفی نمودند.