دیدار های مردم و مسئولین / اولین روزکاری بعدازانتصاب علی ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان
دیدار های مردم و مسئولین / اولین روزکاری بعدازانتصاب علی ساعدی سرپرست فرمانداری فلاورجان

سرپرست فرمانداری فلاورجان در اولین روز کاری خود پس از ادای احترام به شهدا و عطر افشانی گلزار شهدای شهر فلاورجان دیدارهایی دوستانه با مردم و مسئولین داشت . ساعدی اولین جلسه کاری خودرابا مدیران ارشدآب روستایی وشهری دراستان وشهرستان ،جهاد کشاورزی ودرحضور حجت الاسلام موسوی لارگانی نمایند شهرستان فلاورجان به بررسی مسائل آب شرب […]

سرپرست فرمانداری فلاورجان در اولین روز کاری خود پس از ادای احترام به شهدا و عطر افشانی گلزار شهدای شهر فلاورجان دیدارهایی دوستانه با مردم و مسئولین داشت .
ساعدی اولین جلسه کاری خودرابا مدیران ارشدآب روستایی وشهری دراستان وشهرستان ،جهاد کشاورزی ودرحضور حجت الاسلام موسوی لارگانی نمایند شهرستان فلاورجان به بررسی مسائل آب شرب وکشاورزی شهرستان فلاورجان پرداختندکه نتایج وتصمیمات خوبی اتخاذ شد