علی مقدس زاده در این نشست با تاکید بر لزوم توسعه گردشگری در استان، تصریح کرد:   توسعه گردشگری یکی از محورهای اصلی توسعه استان به شمار می رود و در این راستا باید توسعه اقتصادی با رویکرد گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است در این نشست طرح جامع مطالعات امکان سنجی جهت تاسیس مجتمع گردشگری در دشت مهیار از توابع شهرستان شهرضا با سرمایه گذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان (توسط بخش خصوصی) پس از بررسی های  شاخصه های این طرح، کلیات آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.

طرح مطالعات امکان سنجی و طراحی معماری مجتمع گردشگری آلمیلا در شهر ایمان شهر از توابع شهرستان فلاورجان نیز از دیگر طرح های مورد بررسی بود که  در این طرح فعالان بخش خصوصی گردشگری استان اصفهان در قالب گردشگری ورزشی تلاش دارند تا گردشگران خارجی را که به ورزش اسب سواری علاقه مند هستند به این مجتمع جهت اقامت و به انجام ورزش اسب سواری دعوت کنند.