طرح «قربانگاه» برای نخستین بار درشهرستان فلاورجان اجرا شد
طرح «قربانگاه» برای نخستین بار درشهرستان فلاورجان اجرا شد

مدیر کمیته امدادشهرستان فلاورجان ظهر روز چهارشنبه در آغاز اجرای طرح قربانگاه در شهرفلاورجان برای اولین بار در استان اصفهان اظهار داشت: این طرح به‌صورت پایلوت در این شهرستان اجرا می‌شود. حمیدرضاطاهری افزود: در اجرای این طرح به همان میزانی که مردم نذورات قربانی خود را اهداء کنند، کمیته امداد نیز به همان میزان نسبت […]

مدیر کمیته امدادشهرستان فلاورجان ظهر روز چهارشنبه در آغاز اجرای طرح قربانگاه در شهرفلاورجان برای اولین بار در استان اصفهان اظهار داشت: این طرح به‌صورت پایلوت در این شهرستان اجرا می‌شود.

حمیدرضاطاهری افزود: در اجرای این طرح به همان میزانی که مردم نذورات قربانی خود را اهداء کنند، کمیته امداد نیز به همان میزان نسبت به تهیه قربانی برای نیازمندان اقدام می‌کند.

وی با اشاره به اجرای این طرح در شهرستان فلاورجان گفت: امروز تعداد ۳۰ رأس دام قربانی جهت اجرای طرح قربانگاه ازطریق هم افزائی استان تامین شد که بااستقبال بی نظیرروبروشد

وی با اشاره به اینکه امسال در روز عید زمینه‌ای را فراهم کرده‌ایم که مردم نوع‌دوست نسبت به اهدای نذورات قربانی خود به نیازمندان دلگرم شوند و به‌راحتی بتوانند نذورات خود را به مراکز کمیته امداد تحویل دهند، افزود: تا این لحظه کمک‌ها و نذورات قربانی که به مراکز این نهاد وخیریه هاتحویل‌شده نسبت به سال قبل رشد چشم‌گیری داشته است.

گفتنی است ۸۰راس دام توسط سایت کشتارکمیته امداد به صورت رایگان کشتارشد