کلنگ زنی وافتتاح چهارمین پایگاه اورژانس شهرستان فلاورجان در روستاهای طاد و سهرفیروزان ازبخش پیربکران
کلنگ زنی وافتتاح چهارمین پایگاه اورژانس شهرستان فلاورجان در روستاهای طاد و سهرفیروزان ازبخش پیربکران

همزمان باهفته دولت چهارمین پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان فلاورجان در روستاهای طاد و سهرفیروزان از توابع بخش پیربکران، با حضورحجه الاسلام موسوی لارگانی نماینده مردم شهرستان فلاورجان،راستی  مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان ودکتربهرامی کیارئیس شبکه بهداشت شهرستان فلاورجان افتتاح و کلنگ احداث این پایگاه جاده ای هم به زمین زده شد گفتنی است […]

همزمان باهفته دولت چهارمین پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان فلاورجان در روستاهای طاد و سهرفیروزان از توابع بخش پیربکران، با حضورحجه الاسلام موسوی لارگانی نماینده مردم شهرستان فلاورجان،راستی  مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان ودکتربهرامی کیارئیس شبکه بهداشت شهرستان فلاورجان افتتاح و کلنگ احداث این پایگاه جاده ای هم به زمین زده شد

گفتنی است در حال حاضر پایگاه ذکر شده در یک کانکس آغاز به کارنموده است که ساختمان این پایگاه در زمینی به وسعت ۵۵۰ متر مربع و ارزش ۲۵۰ میلیون تومان ساخته می‌شود، همچنین هزینه اورژانس برای این پایگاه بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان می باشد که هزینه زمین و ساخت این پایگاه از سوی دهیاری‌ها و شوراهای روستای طاد و سهرفیروزان از بخش پیربکران شهرستان فلاورجان تأمین می‌شود.