اجرای عملیات جدول گذاری پروژه خیابان ۱۶ متری آزادگان به بلوار فاضل هندی آغاز شد.
اجرای عملیات جدول گذاری پروژه خیابان ۱۶ متری آزادگان به بلوار فاضل هندی آغاز شد.

شهردار فلاورجان عنوان کرد : اجرای عملیات جدول گذاری در دو طرف خیابان در دست احداث در چهار ردیف و حدود ۱۲۰۰ متر طول انجام می گیرد . وی ادامه داد :پس از آن عملیات کانیوو گذاری تک لبه در جداول کنار خیابان در دو ردیف و حدود ۶۰۰ متر طول اجرائی می شود . […]

شهردار فلاورجان عنوان کرد : اجرای عملیات جدول گذاری در دو طرف خیابان در دست احداث در چهار ردیف و حدود ۱۲۰۰ متر طول انجام می گیرد .


وی ادامه داد :پس از آن عملیات کانیوو گذاری تک لبه در جداول کنار خیابان در دو ردیف و حدود ۶۰۰ متر طول اجرائی می شود .
مهندس جواد نصری تصریح کرد: تاکنون تمام مراحل عملیاتی این پروژه با نظارت دقیق ناظران عمرانی این شهرداری جهت حسن اجرای کار صورت گرفته تا این پروژه با کیفیت و سرعت بیشتری به بهره برداری برسد و موجبات رضایتمندی شهروندان بیش از پیش فراهم شود .
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان