آغاز ایمن سازی پل روگذر اتوبان از شهر فلاورجان به طرف گارماسه
آغاز ایمن سازی پل روگذر اتوبان از شهر فلاورجان به طرف گارماسه

عملیات اصلاح هندسی در محدوده پل روگذر اتوبان به منظور ایمن سازی و رفع حرکات تداخلی خروجی چپ گرد از سمت شهر فلاورجان به طرف محله گارماسه صورت گرفته است . شهر دار فلاورجان در این رابطه عنوان کرد:علاوه بر نصب جداول (جدول گذاری)، اصلاح شانه خاکی راه و روکش آسفالت نیز در سطح این […]

عملیات اصلاح هندسی در محدوده پل روگذر اتوبان به منظور ایمن سازی و رفع حرکات تداخلی خروجی چپ گرد از سمت شهر فلاورجان به طرف محله گارماسه صورت گرفته است .

شهر دار فلاورجان در این رابطه عنوان کرد:علاوه بر نصب جداول (جدول گذاری)، اصلاح شانه خاکی راه و روکش آسفالت نیز در سطح این محدوده انجام خواهد شد .

مهندس جواد نصری در پایان افزود:با نظارت دقیق ناظران عمرانی این شهرداری جهت حسن اجرای کار امیدواریم این پروژه با کیفیت و سرعت بیشتری به بهره برداری برسد و موجبات رضایتمندی هرچه بهتر شهروندان بیش از پیش فراهم شود .