جشن مهر عاطفه ها در شهرستان فلاورجان
جشن مهر عاطفه ها در شهرستان فلاورجان

 همزمان با ماه مهر و بازگشایی مدارس، به رسم نیکوکاری و نوع دوستی، جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور در مدارس منطقه پیربکران  شهرستان فلاورجان برگزار گردید. هدف اصلی از جشن عاطفه ها گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری و ترویج سنت خوب انفاق در بین دانش آموزان و سطح جامعه است.

 همزمان با ماه مهر و بازگشایی مدارس، به رسم نیکوکاری و نوع دوستی، جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور در مدارس منطقه پیربکران  شهرستان فلاورجان برگزار گردید.

هدف اصلی از جشن عاطفه ها گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری و ترویج سنت خوب انفاق در بین دانش آموزان و سطح جامعه است.