هزینه صدور ویزای اربعین ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان شد
هزینه صدور ویزای اربعین ۲۳۴ هزار و ۸۷۵ تومان شد

رئیس سازمان حج و زیارت گفت باپیشنهاد رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش ۳۵ درصدی نرخ ارز زائران اربعین و اخذ موافقت رئیس جمهوری، این هزینه کاهش یافته است. وی درخصوص زائرانی که با نرخ قبلی اقدام به دریافت ویزا کرده اند، گفت: به زودی در خصوص روشن شدن وضعیت این افراد اطلاع رسانی خواهد […]

رئیس سازمان حج و زیارت گفت باپیشنهاد رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش ۳۵ درصدی نرخ ارز زائران اربعین و اخذ موافقت رئیس جمهوری، این هزینه کاهش یافته است.
وی درخصوص زائرانی که با نرخ قبلی اقدام به دریافت ویزا کرده اند، گفت: به زودی در خصوص روشن شدن وضعیت این افراد اطلاع رسانی خواهد شد.
محمدی در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش نرخ صدور ویزای اربعین، در ارائه خدمات به زائران تغییر ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: هیچ تغییری در خدمات درنظرگرفته شده برای زائران اعمال نخواهد شد.
تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی نام نویسی کرده اند.