توزیع ۱۵۰۰ اصله نهال در محل برگزاری نماز جمعه شهر فلاورجان
توزیع ۱۵۰۰ اصله نهال در محل برگزاری نماز جمعه شهر فلاورجان

شهردار فلاورجان گفت: امسال در مصلی نماز جمعه شهر فلاورجان توزیع ۱۵۰۰ اصله نهال های مثمر و مقاوم به کم آبی خواهیم داشت.

مهندس جواد نصری اظهار داشت: در راستای اشاعه فرهنگ درختکاری روز جمعه ۱۷ اسفند ماه در محل برگزاری نماز جمعه شهر فلاورجان ۱۵۰۰ اصله نهال های مثمر و مقاوم به کم آبی توزیع خواهد شد