اجرای عملیات زیبا سازی دیوارهای سطح شهر فلاورجان
اجرای عملیات زیبا سازی دیوارهای سطح شهر فلاورجان

مهندس جواد نصری: طراحی، نقاشی و رنگ آمیزی دیوارها علاوه بر اینکه زیبایی مناظر شهری را موجب می شود، حس تعلقی نیز برای حفظ این زیبایی ها در میان شهروندان به وجود می آورد.

شهردار فلاورجان با اعلام این خبر گفت: شهرداری سالانه هزینه های زیادی برای زیبا سازی شهر و خدمات رسانی بیشتر به شهروندان متحمل می شود ولی دیوارنویسی های غیر مجاز ضمن از بین بردن زیبایی شهری باعث از بین رفتن سلامت ذهنی شهروندان نیز می شود که در هر دو صورت باعث سلب حقوق شهروندی است لذا در راستای زیبا سازی و از بین بردن ناهنجاریهای بصری و پاکیزگی شهر و همچنین رعایت وحفظ حقوق شهروندان،عملیات پاکسازی دیوارنویسی های غیر مجاز انجام گردید.

مهندس جواد نصری در ادامه گفته هایش چنین بیان داشت : طراحی، نقاشی و رنگ آمیزی دیوارها علاوه بر اینکه زیبایی مناظر شهری را موجب می شود، حس تعلقی نیز برای حفظ این زیبایی ها در میان شهروندان به وجود می آورد.
شهردار فلاورجان در خاتمه افزود: عملیات پاکسازی دیوارهای سطح شهر با ادامه فرآیند زیباسازی، مستلزم مشارکت همه جانبه شهروندی در حفظ و ماندگاری این آثار محیطی است که در نهایت موجب زیبایی سیمای شهری و نهایتاً شادابی هر چه بیشتر شهروندان خواهد شد.