اسکان ۸۰۰مسافرنوروزی در مدارس فلاورجان/آمادگی مدارس برای اسکان اضطراری
اسکان ۸۰۰مسافرنوروزی در مدارس فلاورجان/آمادگی مدارس برای اسکان اضطراری

مدیر آموزش و پرورش فلاورجان گفت: ازابتدای تعطیلات نوروزی تا پایان روزچهارم فروردین ماه 800 مسافردرمدارس فلاورجان اسکان یافتند.

 

قربانعلی کاظمی روز دو شنبه در گفت و گو با نیوزفلاورجان افزود: این تعداد مسافر از ۲۸ اسفند تاکنون در مدارس شهرفلاورجان اسکان یافته اند.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان فلاورجان اضافه کرد:باتوجه به همجواری فلاورجان به مرکز استان در صورت افزایش تعداد مسافران نوروزی درمواقع اضطراری آمادگی اختصاص مدارس بیشتری برای اسکان آنها وجود دارد.

وی گفت: مسافران فرهنگی و غیر فرهنگی در هنگام سفر به فلاورجان می توانند با مراجعه به ستاد اسکان مسافران نوروزی واقع درمدیریت آموزش وپرورش شهرستان فلاورجان از خدمات این نهاد استفاده کنند.