ارسال کمکهای مردمی از  محله سودرجان به سیل زدگان
ارسال کمکهای مردمی از  محله سودرجان به سیل زدگان

کمک های مردمی شهروندان محلات کلیشاد وسودرجان به مناطق سیل زده ارسال شد.

محلات شهر کلیشاد وسودرجان پیشگام در ارسال کمکهای مردمی به مناطق سیل زده شدند

مردم محلات شهر کلیشاد وسودرجان این بار هم سنگ تمام گزاشتند وکمکهایی درخور وشایسته که به همت گروه خیرین زنجیره امید سودرجان جمع آوری شده بود به سیل زدگان  اهدانمودند

مردم محلات شهر کلیشاد و سودرجان  جهت حمایت از مردم آسیب دیده کمهای خود  شامل: پوشاک ،پتو  ، ظروف آشپزخانه، مواد غذایی، پک آب معدنی، لوازم  بهداشتی ، تشک و زیرانداز   را جمع آوری واز طریق دودستگاه نیسان به مناطق سیل  زده ارسال کردند.