اجرای طرح آبیاری قطره ای وبارانی  در بلوار”بسیج “فلاورجان
اجرای طرح آبیاری قطره ای وبارانی  در بلوار”بسیج “فلاورجان

شهردار فلاورجان از اجرا و بهره برداری از طرح سیستم ترکیبی آبیاری قطره ای و بارانی بلوار بسیج شهر فلاورجان توسط معاونت اجرایی و خدمات شهری خبر داد.

شهردار فلاورجان بهره برداری از سیستم ترکیبی آبیاری قطره ای و بارانی بلوار بسیج را در راستای استفاده بهینه از آب موجود و جلوگیری از اتلاف ان در فضای سبز شهری دانست.


مهندس جواد نصری در رابطه با ترکیبی بودن سیستم آبیاری بلوار بسیج عنوان کرد: به منظور حفظ درختان موجود در رفیوژ میانی بلوار بسیج ابتدا دورچینی درختان و سپس اجرای سیستم آبیاری قطره ای را در دستور کار خود قرار دادیم و پس از آن با واکاری چمن پیرامونی درختان و راه اندازی سیستم آبیاری بارانی به این مهم جامه عمل پوشاندیم.
مهندس رضایی معاونت اجرایی و خدمات شهری نیز در این راستا گفت : از مردم فهیم شهر می خواهم که در حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهری کوشا باشند و در این امر مهم خدمات شهری را یاری نمایند .