انتخابات هئیت رئیسه اتحادیه نانوایان و آسیابداران شهرستان فلاوجان برگزار شد.
انتخابات هئیت رئیسه اتحادیه نانوایان و آسیابداران شهرستان فلاوجان برگزار شد.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه نانوایان و آسیابداران شهرستان فلاورجان مشخص شد

به گزارش نیوز فلاورجان اسامی انتخاب شدگان درانتخابات اتحادیه نانوایان و آسیاب داران شهرستان فلاوجان به شرح ذیل می باشد:

قربانعلی حقیقی پوده رئیس

محمد شیرعلی نایب رئیس اول

مجید کافی نائب رئیس دوم

علیرضا جعفری دبیر

خلیل رهنما خزانه دار

علیرضا رحیمی بازرس

همچنین یادآور می شود انتخابات ابزار و درودگران بدلیل به حد نصاب نرسیدن کنسل شد.