گزارش تصویری: نماز عید سعید فطر در شهر بهاران
گزارش تصویری: نماز عید سعید فطر در شهر بهاران

گزارش تصویری: نماز عید سعید فطر در شهر بهاران عکس : یونس نصیری

گزارش تصویری: نماز عید سعید فطر در شهر بهاران


عکس : یونس نصیری