رئیس جدید دادگستری  شهرستان فلاورجان منصوب شد
رئیس جدید دادگستری  شهرستان فلاورجان منصوب شد

حمیدرضا ناظمی هرندی به عنوان ریاست جدید دادگستری فلاورجان  منصوب  شد.

به گزارش پایگاه خبری نیوز فلاورجان  حمیدرضا ناظمی هرندی به عنوان ریاست جدید دادگستری فلاورجان  منصوب  شد.

پیش از این امید حفیظی رئیس دادگستری فلاورجان  بود، وی از خردادماه سال ۱۳۹۴ در این سمت فعالیت داشت.

 حمیدرضا ناظمی هرندی  پیش از این رئیس حوزه قضایی شهرستان چادگان بود.

 آیین تکریم امید حفیظی و معارفه  حمیدرضا ناظمی هرندی،  شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ در اردوگاه شهید بهشتی شهر ابریشم شهرستان فلاورجان  برگزار می‌شود.