مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر قهدریجان +تصاویر
مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر قهدریجان +تصاویر