گزارش تصویری/ کاشت نهال در شهر فلاورجان  به بهانه روز درختکاری
گزارش تصویری/ کاشت نهال در شهر فلاورجان  به بهانه روز درختکاری

به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، ۳۰۰۰ اصله نهال در شهر فلاورجان کاشته شد

روز درختکاری در شهر فلاورجان