آسفالت محور حسین آباد شهرستان فلاورجان اجرا شد
آسفالت محور حسین آباد شهرستان فلاورجان اجرا شد

-رئیس اداره نگهداری راههای استان اصفهان گفت: عملیات اجرای آسفالت گرم محور حسین آباد شهرستان فلاورجان پایان یافت.

هدی فقهی اظهار داشت: عملیات اجرای آسفالت گرم محور حسین آباد شهرستان فلاورجان پایان یافت و اجرای این پروژه بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه داشته است.

وی با بیان اینکه طول اجرای محور بیش از یک کیلومتر است، افزود: عملیات اجرایی این پروژه در بازه زمانی ۶ تا ۱۱ اسفند سال جاری انجام شد.

رئیس اداره نگهداری راه های اصلی استان اصفهان تصریح کرد: هدف اصلی اجرای این پروژه ایجاد ارتباط میان محور حسین آباد به شهر درچه است.

فقهی با اشاره به محدودیت های بودجه ای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: بر اساس بازدید میدانی محورها، گزارش کاملی از وضعیت راه های استان تهیه و ترمیم راه های استان اصفهان بر اساس اولویت بندی انجام می شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری کمبود اعتبارات ما را به سمت استفاده از آسفالت های نوین و روکش حفاظتی راه ها سوق داده است.

  • منبع خبر : مهر