چگونه مواد غذایی گوشتی را از شر کرونا خلاص کنیم؟
چگونه مواد غذایی گوشتی را از شر کرونا خلاص کنیم؟

مطالعات علمی نشان داده که مواد غذایی اگر به مدت ۳۰ دقیقه در حرارت ۶۰ درجه پخته شود، ویروس کرونا و هر نوع ویروس دیگری کاملا از بین رفته و قدرت انتقال خود را از دست می‌دهد.

به گزارش نیوز فلاورجان متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص چگونگی استفاده از مواد گوشتی در این شرایط مقابله با ویروس کرونا گفت:

مردم می بایست از مصرف مواد گوشتی خام یا نیمه پخته اجتناب کنند زیرا این مواد میزبان و ناقل ویروس کرونا هستند.

وی افزود: مطالعات علمی نشان داده که مواد غذایی اگر به مدت ۳۰ دقیقه در حرارت ۶۰ درجه پخته شود، ویروس کرونا و هر نوع ویروس دیگری کاملا از بین رفته و قدرت انتقال خود را از دست می‌دهد.

همچنین غذاهای پخته‌ای که در یخچال نگهداری می‌شوند، ضمن تفکیک کامل از گوشت خام، برای مصرف دوباره باید به خوبی گرم شوند.