ضد عفونی  معابر و اماکن  روستاهای فلاورجان توسط  لشکر ۱۴ امام حسین (ع)
ضد عفونی  معابر و اماکن  روستاهای فلاورجان توسط  لشکر ۱۴ امام حسین (ع)

خیابان های روستاهای دشتچی و کافشان توسط لشکر ۱۴ امام حسین (ع) گند زدایی و ضد عفونی شد.

در راستای مقابله با بیماری کرونا لشکر ۱۴ امام حسین (ع) اقدام به گند زدایی وضدعفونی معابر و اماکن روستاهای فلاورجان کرد.

</a