عکس/ محدوده اتوبان ذوب آهن در روز ۱۳ فروردین
عکس/ محدوده اتوبان ذوب آهن در روز ۱۳ فروردین

محدوده پل گارماسه  بر روی اتوبان ذوب آهن  در روز سیزده فروردین ۹۹ ، عدم حضور شهروندان  و سکوت زیر سایه کرونا  را در اتوبان را می‌بینید.

محدوده پل گارماسه  بر روی اتوبان ذوب آهن  در روز سیزده فروردین ۹۹ ، عدم حضور شهروندان  و سکوت زیر سایه کرونا  را در اتوبان را می‌بینید.