زمانبندی حرکت اتوبوس های سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان فلاورجان
زمانبندی حرکت اتوبوس های سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان فلاورجان

به گزارش نیوز فلاورجان  زمانبندی حرکت خطوط شماره ۱ الی ۴ اتوبوس های سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان فلاورجان به شرح زیر است  برای نمایش در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید     

به گزارش نیوز فلاورجان  زمانبندی حرکت خطوط شماره ۱ الی ۴ اتوبوس های سازمان حمل و نقل جمعی شهرداریهای شهرستان فلاورجان به شرح زیر است 

برای نمایش در سایز بزرگ روی آن کلیک کنید