اعلام روزشمار هفته کار و کارگر۹۹
اعلام روزشمار هفته کار و کارگر۹۹

روز شمار «هفته کار و کارگر» در سال ۹۹ به شرح زیر اعلام شده است:

به گزارش  نیوز فلاورجان  روز شمار «هفته کار و کارگر» در سال جاری به شرح زیر اعلام شده است:
۵ اردیبهشت ماه  :کارگران، عبادت و معنویت و میثاق با آرمان‌های امام و رهبری
۶ اردیبهشت ماه:کارگران، جهش تولید و گام دوم انقلاب
۷ اردیبهشت ماه:کارگران، مهارت و صنایع خلاق
۸ اردیبهشت ماه:کارگران، امنیت شغلی سلامت و نشاط اجتماعی
۹ اردیبهشت ماه:کارگران، تشکل‌ها و گفتگوی اجتماعی
۱۰ اردیبهشت ماه:کارگران، تامین اجتماعی و آینده کار
۱۱ اردیبهشت ماه:روز جهانی کارگران