فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان فلاورجان  منصوب شد
فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان فلاورجان  منصوب شد

با حکم فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان ، فرمانده جدید انتظامی شهرستان فلاورجان معرفی شد.

به گزارش نیوز فلاورجان با حکم سردار “محمد رضا میرحیدری ، فرمانده نیروی انتظامی،استان اصفهان  سرهنگ ایرج کاکاوند به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان  منصوب شد.

پیش از این سرهنگ “حسن نیکبخت” فرماندهی انتظامی فلاورجان  را برعهده داشت کهاز فرماندهان موفق ناجا بودکه  بعداز خدمت صادقانه به درجه بازنشستگی سرهنگ ایرج کاکاوند جایگزین وی شد.

گفتنی است سرهنگ ایرج کاکاوند  فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان فلاورجان پیش از این فرمانده انتطامی شهرستان  نائین بود.