اجرای آبیاری قطره ای در ۶ هکتار از اراضی کشاورزی قهدریجان
اجرای آبیاری قطره ای در ۶ هکتار از اراضی کشاورزی قهدریجان

کارشناس آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، اعلام کرد: سیستم‌های نوین آبیاری در ۶ هکتار از اراضی کشاورزی فهران قهدریجان اجرا شده است.

به گزارش نیوز فلاورجان به نقل کارشناس آب و خاک جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان، طرح آبیاری قطره ای به مساحت ۶ هکتار در اراضی فهران جاده انوش توسط آقای محمد تقی شیخ از اعتبارات صندوق توسعه ملی و خودیاری با اعتبار کل ۷۸۰۰۰ میلیون ریال که ۴۲۵۱۰ میلیون ریال آن از محل اعتبارات دولتی و ۳۵۴۹۰ میلیون ریال آن آورده شخصی بوده است اجرا گردید .