شهرستان فلاورجان به جمع پهنه‌های قرمز کرونا پیوست
شهرستان فلاورجان به جمع پهنه‌های قرمز کرونا پیوست

به گزارش نیوز فلاورجان  براساس اطلاعات به دست آمده از سامانه ماسک شهرستان فلاورجان  از نظر گسترش ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفت با توجه به اینکه  شهرستان فلاورجان شهرستان مهاجر پذیر و  از نظر تراکم جمعیت پرتراکم ترین شهرستان استان اصفهان است که نسبت جمعیت آن ۷۷۱ نفر در هر کیلومتر مربع است […]

به گزارش نیوز فلاورجان  براساس اطلاعات به دست آمده از سامانه ماسک شهرستان فلاورجان  از نظر گسترش ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفت

با توجه به اینکه  شهرستان فلاورجان شهرستان مهاجر پذیر و  از نظر تراکم جمعیت پرتراکم ترین شهرستان استان اصفهان است که نسبت جمعیت آن ۷۷۱ نفر در هر کیلومتر مربع است با توجه به اطلاعات مندرج در سامانه ماسک که وضعیت  شهرستان فلاورجان را قرمز نشان میدهد امیدواریم مسئولین با اجرای تمهیدات  ویژه وبا انجام برخی محدودیت ها اسفندماه۹۸ و فروردین ۹۹ وافزایش نظارت  سعی در کنترل ویروس کنند و در این زمینه اطلاع رسانی دقیق تری نسبت به جلسات ومحدودیت ها انجام شود

بر اساس شاخص نمادهای این سامانه، رنگ سبز نشانه وضعیت بی‌خطر، رنگ سفید نشانه کم خطر، رنگ زرد وضعیت متوسط، رنگ نارنجی وضعیت پرخطر و رنگ قرمز نشانه وضعیت خیلی پرخطر است.