دو طرح آبیاری کم فشار در شهرستان فلاورجان افتتاح شد
دو طرح آبیاری کم فشار در شهرستان فلاورجان افتتاح شد

دو طرح آبیاری کم فشار ، با گستره ۹۵ هکتار، در شهرستان فلاورجان به بهره برداری رسید.

به گزارش نیوز فلاورجان علی فرزانی محمدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان گفت: با حضورمسئولین شهرستان در هفته دولت ، دو طرح آب و خاک در شهرستان فلاورجان افتتاح و به بهره برداری رسید.
او افزود: این دو طرح آبیاری کم فشار جمعا به میزان ۹۵ هکتار در شهرستان فلاورجان ، با اعتبار ۱۴ میلیارد ۹۰۰ میلیون ریال اجرا شده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فلاورجان درتوضیح این طرح ها در ادامه افزود : یک طرح آبیاری کم فشار در اراضی کشاورزی روستای آبنیل در سطح ۵۰ هکتاز از اراضی و با اعتیار نه میلیارد یکصد میلیون ریال در طول ۵۵۰۰ متر لوله گذاری انجام شده و یک طرح آبیاری کم فشار نیز در تیپ اراضی کشاورزی خیریه همدانیان در سطح ۴۵ هکتار با اعتبار ۵ میلیارد هشتصد میلیون ریال در طول ۵۶۴۰ متر لوله گذاری اجرا شده اند .

فرزانی محمدی تصریح کرد: مزایای استفاده از طرح آبیاری کم فشار، جلوگیری از هدر رفت آب و کاهش هزینه انتقال آب به باغات، مصرف بهینه آب تا ۳۰ درصد و کاهش برداشت آب از منابع آب شهرستان است.