تاخیر یک هفته ای در بازگشایی مدارس شهرستان فلاورجان
تاخیر یک هفته ای در بازگشایی مدارس شهرستان فلاورجان

به استناد مصوبه ستاد کرونا ی استان جمعه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۴ و اعلام دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر پرخطر بودن مدارس شهرستان فلاورجان با یک هفته تاخیر باز می شود

به گزارش نیوز فلاورجان  مدیریت آموزش وپرورش فلاورجان در اطلاعیه ای اعلام کرد

به استناد مصوبه ستاد کرونا ی استان جمعه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۴ و اعلام دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر پرخطر بودن نواحی شش گانه شهر اصفهان، خمینی شهر، فلاورجان و نجف آباد از نظر شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به بند دو بخشنامه ۲۷۱ / ۵۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ وزارت آموزش و پرورش مقرر گردید تمامی مدارس شهر های فوق با یک هفته تاخیر فعالیت آموزش حضوری خود را آغاز نمایند. بدیهی است آموزش در این مدت در فضای مجازی صورت خواهد پذیرفت.