ديدار معاون وزير ورزش و جوانان با فرماندار فلاورجان
ديدار معاون وزير ورزش و جوانان با فرماندار فلاورجان

به گزارش فالنا به نقل از روابط عمومي فرمانداري شهرستان فلاورجان، اصغر هدايت فرماندار فلاورجان در ديدار معاون وزير ورزش و جوانان با ايشان با اشاره به آمار بالاي جمعيت روستايي شهرستان خاطرنشان كرد: باوجود خشكسالي هاي اخير در بخش كشاورزي، جمعيت روستايي شهرستان همچنان حفظ شده است. فرماندار فلاورجان با بيان اينكه شهرستان فلاورجان […]

به گزارش فالنا به نقل از روابط عمومي فرمانداري شهرستان فلاورجان، اصغر هدايت فرماندار فلاورجان در ديدار معاون وزير ورزش و جوانان با ايشان با اشاره به آمار بالاي جمعيت روستايي شهرستان خاطرنشان كرد: باوجود خشكسالي هاي اخير در بخش كشاورزي، جمعيت روستايي شهرستان همچنان حفظ شده است.

فرماندار فلاورجان با بيان اينكه شهرستان فلاورجان داراي پايين ترين سرانه ورزشي در استان اصفهان است، افزود: باوجود اينكه اين شهرستان از فضاهاي ورزشي كافي برخوردار نيست، اما از لحاظ عملكرد ورزشي در رتبه سوم يا چهارم استان قرار گرفته است.

وي به پويا بودن روستاهاي شهرستان اشاره كرد و گفت: عليرغم ظرفيتهاي خوب جوانان روستايي شهرستان در عرصه هاي استاني، ملي و بين المللي، اما در روستاها با مشكلات عديده اي مواجه هستيم.

فرماندار فلاورجان در ادامه به فعال بودن بخش خصوصي در عرصه هاي مختلف در شهرستان اشاره كرد و گفت: با حمايت و اختصاص تسهيلات به بخش خصوصي مي توان زمينه حضور و فعاليت آنها را در عرصه هاي ورزشي شهرستان فراهم نمود.

وي خواستار همكاري و توجه بيشتر وزارت ورزش و جوانان در عرصه هاي مختلف ورزشي شهرستان بويژه ورزش روستايي شد.