مراسم روز درختکاری با حضور کودکان در کلیشادسودرجان به گزارش فالنا به نقل از  روابط عمومی شهرداری کلیشادسودرجان  در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، مراسم کاشت نهال با حضور شهردار وریئس شورای شهرو جمعی از کودکان با هدف ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و جلب توجه شهروندان به حفظ و توسعه فضای سبز  صورت […]

 مراسم روز درختکاری با حضور کودکان در کلیشادسودرجان

به گزارش فالنا به نقل از  روابط عمومی شهرداری کلیشادسودرجان  در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، مراسم کاشت نهال با حضور شهردار وریئس شورای شهرو جمعی از کودکان با هدف ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و جلب توجه شهروندان به حفظ و توسعه فضای سبز  صورت گرفت