کشت بهاره پیاز در اصفهان ، فلاورجان ، نجف آباد و مبارکه آغاز شده است
کشت بهاره پیاز در اصفهان ، فلاورجان ، نجف آباد و مبارکه آغاز شده است

به گزارش فالنا  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود از این میزان کشت که تا پایان خرداد ادامه دارد حدود 220 هزار تن پیاز از مزارع استان اصفهان، چهارمین تولیدکننده پیاز کشور برداشت شود.آقای زارع گفت: وسعت زیر کشت پیاز استان 3 هزار 490 هکتار است که یک هزار […]

به گزارش فالنا  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پیش بینی می شود از این میزان کشت که تا پایان خرداد ادامه دارد حدود 220 هزار تن پیاز از مزارع استان اصفهان، چهارمین تولیدکننده پیاز کشور برداشت شود.
آقای زارع گفت: وسعت زیر کشت پیاز استان 3 هزار 490 هکتار است که یک هزار 820 هکتار آن به کشت پاییزه اختصاص داده شده است و بقیه در بهار کشت می شود.
وی با اشاره به اینکه کاشت پیاز به صورت کشت مستقیم در شهرستانهایی مانند اصفهان ، فلاورجان ، نجف آباد و مبارکه آغاز شده است افزود: ارقام پیازدر کشت بهاره شامل تگزاس ، ارلی و گرانو است .
آقای زارع متوسط برداشت پیازدر هر هکتار را 60 تن بیان کرد و گفت: سالانه بیش از 220 هزار تن پیاز از مزارع استان اصفهان برداشت می شود