گشایش نمایشگاه صنایع دستی  در پیربکران
گشایش نمایشگاه صنایع دستی  در پیربکران

گشایش نمایشگاه صنایع دستی  در پیربکران به گزارش فالنا نمایشگاه  صنایع دستی یاس کبود در شهر پیربکران به همت شهرداری پیربکران ومرکز توانبخشی رسالت وجمعی از هنرمندان صنایع دستی شهرستان فلاورجان در ورودی شهر پیربکران در ایام نوروز  دایر میباشد   

گشایش نمایشگاه صنایع دستی  در پیربکران

به گزارش فالنا نمایشگاه  صنایع دستی یاس کبود در شهر پیربکران به همت شهرداری پیربکران ومرکز توانبخشی رسالت وجمعی از هنرمندان صنایع دستی شهرستان فلاورجان در ورودی شهر پیربکران در ایام نوروز  دایر میباشد