بازديد فرماندار فلاورجان از بيمارستان امام خميني (ره) فلاورجان
بازديد فرماندار فلاورجان از بيمارستان امام خميني (ره) فلاورجان

بازديد فرماندار فلاورجان از بيمارستان امام خميني (ره) فلاورجان هدايت در نخستين روز از بهار فاطمي، با حضور در بيمارستان امام خميني (ره) فلاورجان از بيماران بخش هاي مختلف اين بيمارستان عيادت و با پزشكان و پرستاران ديدار و گفتگو نمود. به گزارش فالنا به نقل از  روابط عمومي فرمانداري شهرستان فلاورجان، اصغر هدايت فرماندار […]

بازديد فرماندار فلاورجان از بيمارستان امام خميني (ره) فلاورجان

هدايت در نخستين روز از بهار فاطمي، با حضور در بيمارستان امام خميني (ره) فلاورجان از بيماران بخش هاي مختلف اين بيمارستان عيادت و با پزشكان و پرستاران ديدار و گفتگو نمود.

به گزارش فالنا به نقل از  روابط عمومي فرمانداري شهرستان فلاورجان، اصغر هدايت فرماندار فلاورجان در نخستين روز از بهار 94 در بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان فلاورجان حضور يافت و با اهداي شاخه گل از بيماران بستري در بخش هاي مختلف اين بيمارستان عيادت و با پزشكان و پرستاران ديدار و گفتگو نمود.

وي در هنگام حضور خود در بيمارستان امام خميني (ره) از اورژانس اين بيمارستان نيز بازديد كرد و خواستار آماده باش كامل اورژانس در تعطيلات نوروز شد.