کد خبر : 911
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۸:۵۹
فلاورجان دیارشهدای خط شکن:

‹ آگھي مناقصه عمومی› پروژه پياده رو سازی معابر سطح شھر

‹ آگھي مناقصه عمومی› پروژه پياده رو سازی معابر سطح شھر

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ” دریافت فایل pdf  شھرداري فلاورجان  به استناد مصوبه شماره 4/84 مورخ 94/02/07 در نظر دارد نسبت به پروژه پياده رو سازی معابر سطحشھر بر اساس فھرست بھاء ابنيه سال 1394 به شرح زير: 1‐ عمليات تخريب (حمل مصالح ناشی از تخريب حداکثر تا 5کيلومتر) . 2‐ خاکبرداری

به گزارش پایگاه خبری شهرستان فلاورجان”نیوز فلاورجان ”

دریافت فایل pdf 

شھرداري فلاورجان  به استناد مصوبه شماره 4/84 مورخ 94/02/07 در نظر دارد نسبت به پروژه پياده رو سازی معابر سطح
شھر بر اساس فھرست بھاء ابنيه سال 1394 به شرح زير:

1‐ عمليات تخريب (حمل مصالح ناشی از تخريب حداکثر تا 5
کيلومتر) .

2‐ خاکبرداری با دست و ماشين

.3‐ تھيه و اجرای : الف‐بلوک فرش بتنی پرسی با مالت ماسه سيمان . ب‐ جداول بتنی
پرسی . ج‐ جداول سنگی اليبيد به ضخامت 10 سانتی متر . د‐ شفته آھک . 4‐ موارد پيش بينی نشده با اعتباری بالغ بر
1/850/000/000 ریال از محل اعتبارات شھرداری به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
1)شركت كنندگان بايد رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند.
2)پيشنھاددھندگان بايد جھت اخذ نقشه و مشخصات به شھرداری واحد عمران مراجعه و پس از واريز مبلغ 300/000ریال به
شماره حساب سيبا 0107030747001 نزد بانک ملی شعبه فلاورجان نسبت به خريد نقشه و مشخصات و فرم پيشنھاد مربوط
اقدام نمايند.
3)پيشنھاد دھندگان بايد مبلغ 92/500/000 ریال بصورت وجه نقد به حساب سپرده 3100003444002 نزد بانك ملي شعبه
فلاورجان واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ضميمه پيشنھاد خود نمايند.
4)پيشنھاد دھندگان بايد پيشنھادات خود را حداكثر تا آخر وقت اداري روز پنج شنبه مورخ 94/03/07 در سه پاكت الف و ب وج
الك و مھر شده : پاكت الف محتوي ضمانت نامه و فيش واريزی پيمانکار ،پاکت ب محتوی برگ مناقصه، نقشه و
مشخصات،اساسنامه شرکت با آخرين تغييرات ، گواھينامه صالحيت پيمانکاری و پاكت ج محتوي برگ پيشنھاد قيمت که بايد به
عدد و حروف نوشته و زير آن مھر و امضاء مجاز شرکت (طبق آخرين تغييرات اساسنامه شرکت) و آدرس و شماره تلفن ذکر
شده باشد و ھمه پاکت ھا را در لفافه مناسب الک و مھر نموده و به دبيرخانه حراست شھرداری ارسال نمايند.
5)پيشنھادات رسيده رأس ساعت 14:30 بعد ازظھر روز شنبه مورخة 94/03/09 با حضور كليه اعضاء كميسيون عالي
معامالت در محل شھرداري تشکيل می گردد ،باز و قرائت خواھد شد.
6)كميسيون در مورد قبول يا رد يك يا كليه پيشنھادات مختار است و به پيشنھاداتي كه بعد از موعد مقرر در آگھي مناقصه رسيده و
يا مبھم و مخدوش باشد ترتيب اثر داده نخواھد شد و كميسيون ظرف مدت يك ھفته پيشنھادات را بررسي و نتيجه را اعالم خواھد
نمود.
7)سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شھرداري باقي مي ماند وچنانچه نفر اول از تاريخ ابالغ كتبي
شھرداري ظرف مدت يك ھفته از انعقاد قرارداد خودداري نمايد سپرده او به نفع شھرداري ضبط و قرار داد با نفر دوم منعقد و
چنانچه نفر دوم و سوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنھا نيز به نفع شھرداري ضبط خواھد شد.
8)برنده مناقصه در ھنگام عقد قرارداد بايد معادل 10%كل پيمان را بعنوان ضمانت نامه بانكي و يا سپرده نقدی به حساب شماره
3100003444002 شھرداری نزد بانک ملی شعبه فلاورجان وازير و رسيد آن را به شھرداري تسليم نمايد.
9)کليه كسورات قانوني به عھده پيمانکار وطبق قانون و مقررات محاسبه و از صورت وضعيت ھا کسر خواھد شد.
10)كارفرما مي تواند حداكثر 25% كل پيمان را به مبلغ پيمان اضافه و يا كسر نمايد.
11)پيمانکار موظف است از بکار گيری نيروھای بيگانه خودداری نموده و رعايت کليه موارد ايمنی در حين انجام عمليات
رابنمايد.
12) ھزينه چاپ آگھی به عھده برنده مناقصه می باشد.
13)ھرگونه خسارات وارده به تاسيسات زير بنايی(آب ،برق ، گاز و … )در حين انجام عمليات به عھده پيمانکار می باشد.
14)پيمانکار بايد ذيل اين آگھی را به منزله قبول کليه شرايط مھرو امضاء و ضميمه پيشنھاد خود نمايد.
15) بدون تعديل و مابه التفاوت مصالح می باشد .
16)جھت کسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادھای شھرداری مراجعه و يا با شماره تلفن
031‐37424000 تماس حاصل فرمائيد .
                                     امير احمد زندآور
                                     شھردار فلاورجان

برچسب ها :

ناموجود
QR: ‹ آگھي مناقصه عمومی› پروژه پياده رو سازی معابر سطح شھر
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code

آخرین اخبار

پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - نیوزفلاورجان