۶۰درصد مردم شهرستان فلاورجان کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند/عدم همخوانی آمارشهرستان بامرکزآمارکشور

۶۰درصد مردم شهرستان فلاورجان کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند/عدم همخوانی آمارشهرستان بامرکزآمارکشور

براساس آخرین آمارنفوس ومسکن شهرستان فلاورجان جمعیت این شهرستان از247هزاروچهارده نفردرسال 1390به 249هزاروهشتصدوچهارده نفررسیده که باتوجه به آماربالای 15هزار ولادت ثبت شده دراین 5سال عدم همخوانی سرشماری سال 95 باآمارهای واقعی جمعیت این شهرستان رانشان می دهد؛
لزوم ثبت به موقع وقایع حیاتی/ عامل رشد و شکوفایی هر کشورثبت وقایع حیاتی است

لزوم ثبت به موقع وقایع حیاتی/ عامل رشد و شکوفایی هر کشورثبت وقایع حیاتی است

ثبت به موقع وقایع حیاتی در امور توسعه‌ ای شهرستان امری لازم وضروری می باشدکه برای ثبت وقایع حیاتی باید فرهنگ سازی شده و لزوم مبادرت به این امر آن هم در کوتاه ترین زمان باید برای عموم مردم تبیین و آگاه سازی شود،چرا که ثبت به موقع وقایع حیاتی عامل رشد و شکوفایی هر کشور می تواند باشد.؛

آخرین اخبار

پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - نیوزفلاورجان