اتباع افغانستانی و عراقی برای تمدید کارت کارگری موقت مراجعه کنند

اتباع افغانستانی و عراقی برای تمدید کارت کارگری موقت مراجعه کنند

به اطلاع آن دسته از اتباع افغانستانی و عراقی شهرستان فلاورجان که دارای کارت کار موقت سال گذشته بوده و در طرح تمدید کارت اقامت آمایش 12 اتباع افغانستانی و هویت 11 اتباع عراقی در سال 96، شرکت کرده و کارت خود را دریافت کرده‎اند می‎رساند، برای تمدید کارتهای موقت کارگری (پروانه کار) از تاریخ 96/9/28 لغایت 96/10/30 به اداراه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فلاورجان مراجعه نمایند ؛

آخرین اخبار

پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - پنل ارسال اس ام اس - سامانه پیام کوتاه - ارسال پیامک - سامانه پیامک - نیوزفلاورجان